Vergi indiriminden yararlanmak isteyenlere ‘borcu olmaması’ şartı

Vergi indiriminden yararlanmak isteyen gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son 2 yıla…

Vergi indiriminden yararlanmak isteyenlere ‘borcu olmaması’ şartı
A+
A-

Son Güncelleme:

Hazine Maliye Bakanlığı’nın Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde (Seri no: 301) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği (Seri no: 312), Resmi Gazete’ yayımlanarak, 1 Ocak’tan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar kurumlar vergisi mükelleflerinden (finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere), tebliğde belirtilen şartları taşıyanların yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin 5’i ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilecek.

İndirimden faydalanabilmek için indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son 2 yıla ait beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş (Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmaz) olması gerekecek.

‘1000 liranın üzerinde vadesi geçmiş borç bulunmayacak’

Söz konusu süre içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması (Yapılan tarhiyatların kesinleşmiş yargı kararlarıyla veya 213 sayılı Vergi Usul Kanununun uzlaşma ya düzeltme hükümlerine göre tamamen ortadan kaldırılmış olması durumunda bu şart ihlal edilmiş sayılmaz) aranacak.

İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla, vergi beyannameleri üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenmiş olması gerekecek. Vergi aslı (vergi cezaları ile fer’i alacaklar dahil) 1000 liranın üzerinde vadesi geçmiş borç bulunmayacak.

Anılan beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında Vergi Usul Kanunu’nun ilgili maddesinde sayılan fiilleri işlediği tespit edilenler bu haktan yararlanamayacaklar.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.